Mensen ontwikkelen verschillende geloofssystemen als een poging om alles wat er om hen heen gebeurt te verklaren. In de oude Noorse mythologie geloofde men bijvoorbeeld dat de donder kwam van de god Thor die op zijn strijdwagen door de lucht reed, dat grote krijgers in Walhalla en Folkvang zouden wonen, feestvierend met de goden na hun dood en dat het lot van de wereld was bepaald door de drie Nornen – godinnen van het lot en personificaties van het verleden, het heden en de toekomst.

Trollen zijn niet minder belangrijk dan de helden van talloze Noorse legenden en volksverhalen. Deze enorme wezens zijn te vinden in diepe bossen of hoog in de bergtoppen. Van veraf gezien zien ze eruit als gigantische rotsblokken begroeid met mos en heide en soms zelfs hele bomen. Een trol kan één, drie, vijf, zes, zeven, negen of zelfs meer hoofden hebben.

Dergelijke mythen en legendes zijn ongelooflijk interessant, maar ze kunnen soms ook erg verwarrend zijn omdat verschillende bronnen tegenstrijdige informatie bevatten. Hoewel we niet elk detail of elke versie kunnen navertellen van een verhaal dat tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven, hebben we hard gewerkt om boeiende, betrouwbare en nauwkeurige reproducties te maken van de verhalen die we presenteren.

Een voorbeeld van deze verhalen zijn de mythen rond Yggdrasil, de heilige wereldboom in de Noorse mythologie; u maakt kennis met deze weergave van het universum volgens Vikingen door middel van een prachtig model dat de eerste stop markeert in onze tentoonstelling. Of misschien ben je meer geïnteresseerd in de waterval geest, de Fossegrim, een ongelooflijk mysterieus personage dat de Noorse Hardanger-viool speelt en die je aan het einde van onze tentoonstelling kunt ontmoeten.

fossegrim
The Falls Fossegrim