En stor del av våre utstillinger fokuserer på norske folkeeventyr og de karakterene vi møter der. I eventyrene møter vi ulike typer troll; Berg- sjø- og skogstroll, samt mange flere. Vi viser både individuelle karakterer og hele scener fra eventyr og myter, og vi stiller ut håndlagede, originale figurer med stort detaljfokus, samt vakre illustrasjoner. I tillegg er flere (men ikke alle) installasjonene utstyrt med AR-teknologi (se avsnittet om Utvidet Virkelighet for flere detaljer).

I våre arbeider baserer vi oss på Asbjørnsen og Moes eventyrsamlinger, samt Theodor Kittelsens velkjente illustrasjoner. Det er først og fremst takket være disse to at våre eventyr har blitt bevart frem til våre dager. Du kan lære mer om deres arbeider i vårt museum.

Vi har til og med en av de eldste utgavene av boken Troldskab utstilt – en berømt eventyrsamling illustrert av Theodor Kittelsen.

Denne utgaven fra 1892 er ikke tilgjengelig for publikum til å lese i, men vi har et utmerket temabibliotek fullt av norske folkeeventyr – kom og se selv!